ทำไมต้องมีเว็บไซต์ในเมื่อมี Social Media ที่ฟรีและง่าย

ในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นยุคเติบโตแบบก้าวกระโดดของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)