DAAT เผยมูลค่าโฆษณาดิจิทัล 2558 เติบโตร้อยละ 62 Facebook และ VDO Ad มาแรง

ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลเพิ่มในมูลค่าสูงที่สุดเทียบจากปี 2557 คือ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 338 ล้านบาท) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผม (ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 295 ล้านบาท) และกลุ่มอาหารและขนมขบเคี้ยว (ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 240 ล้านบาท)